+420 257 313 731 lochmanova@vlastnizuby.cz

Zkušenosti se stomatologií

Naše ordinace funguje již od roku 1994 a od té doby jsme měli všechny příležitosti nasbírat postřehy a zkušenosti ve všech stomatologických oblastech, ať jsme se už starali o dětské pacienty nebo řešili problémy spjaté s chronicky nemocným chrupem starších pacientů. Nejdůležitějším poznatkem, který máme možnost si dnes a denně ověřovat, je ten, že má stále znovu smysl věnovat se u svých pacientů prevenci a povzbuzovat je k vlastní domácí péči o chrup, protože bez toho dochází nakonec nevyhnutelně k vleklým a časově i finančně náročným chorobám. Nové podněty však dostáváme s léčbou každého dalšího pacienta a po deseti letech praxe jsme se dostali do stádia, kdy nás už zaskočí málokterý stomatologický problém, ať už jakkoli netypický.