+420 257 313 731 lochmanova@vlastnizuby.cz

Naše kompletní služby

Parodontologie

Prvním náznakem toho, že byste mohli trpět parodontózou, bývají zarudlé a oteklé dásně s tendencí ke krvácení. To může být způsobeno nedostatečně pečlivou ústní hygienou, která umožňuje působení patogenních mikroorganismů v ústech a následně vyvolává zánět závěsného aparátu zubu. Ten se pak může rozšiřovat z dásně až na kost zubního lůžka, což může v konečném důsledku vést až ke ztrátě celého zubu. Parodontóza má však postupný negativní vliv i na celek organismu, mj. může přispět například k většímu riziku infarktu myokardu. Abyste těmto nepříjemnostem předešli, je nezbytné nejen správně praktikovat ústní hygienu, ale také věnovat dostatečnou pozornost odborné prevenci, kterou Vám nejlépe poskytne Váš parodontolog. Včasná léčba zprvu nenápadného onemocnění (třeba s využitím postupů mukogingivální chirurgie) může parodontózu účinně zastavit a zbavit Vás tak i všech souvisejících potíží.

Konzervativní stomatologie

Pod hlavičku konzervativní (záchovné) stomatologie můžeme zařadit většinu úkonů, které si obvykle při zmínce o stomatologii představíme. Jde obecně o léčbu zubů, které byly postiženy kazem či úrazem. V pacientově zájmu přitom je, aby taková léčba proběhla rychle, co možná bezbolestně a bez zbytečného finančního zatížení – všechna z těchto kritérií naše ordinace splňuje. Zubní kazy léčíme ve většině případů s použitím zubních výplní, a to jak typických amalgámových plomb, tak těch z fotokompozitního materiálu, přičemž pokaždé bereme ohled také na estetickou stránku zákroku. Při hlubším poškození zubu (tj. zasažení zubní dřeně) bývá nutné přistoupit k tzv. endodontickému ošetření, tedy ošetření zubních kanálků. Ve všech případech klademe důraz na pečlivou diagnostiku a snažíme se vyhovět všem přáním klienta.

Implantologie

Jak název naznačuje, zabývá se implantologie aplikací zubních implantátů po ztrátě jednoho zubu nebo celé jejich skupiny. Ačkoli dobrou prevencí a především kvalitní lékařskou péčí je možné mnoha takovým ztrátám zabránit, někdy proti ní není obrany. V takovém případě se především snažíme poskytnout náhradu, která do Vašich úst organicky zapadne jak z hlediska funkčnosti, tak z hlediska svého vzhledu. Zubní implantáty jako takové nahrazují přitom jen kořen zubu, po jejich aplikaci je nutné provést ještě protetickou práci (tzn. zhotovit korunku nebo můstek), která je teprve v ústech viditelná. V obou případech klademe důraz na trvanlivost a robustnost provedení.

Dentální hygiena

Dentální hygiena je důležitou součástí zubní prevence a pomáhá předcházet jak zubním kazům, tak parodontóze. Ošetření obvykle zahrnuje odbornou instruktáž s užitečnými tipy, které mohou přispět k vyšší kvalitě Vaší domácí hygieny, včetně poradenství k vhodnému výběru pomůcek, jako jsou mezizubní kartáčky či zubní nitě. Zároveň také zahrnuje čištění zubního povlaku a zubního kamene a odstraňování pigmentových skvrn. Dentální hygiena, kterou se doporučuje absolvovat co půlrok, není jen nadstandardem či zbytečným luxusem; čas do ní investovaný se Vám spolehlivě vrátí ve větším zdraví Vaší ústní dutiny a v její bezbolestnosti.

Dále nabízíme

  • ordinační bělení zubů